Vljudno vas prosimo za sodelovanje v raziskavi

Spoštovani.

Vljudno vas prosimo za sodelovanje v raziskavi.

Zdravstvena fakulteta v Zagrebu (Zdravstveno Veleučilište Zagreb) v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani in drugimi relevantnimi zdravstvenimi fakultetami
v državah, kjer živijo pripadniki romske narodne manjšine, izvaja pomembno raziskavo o stereotipih in socialni distanci medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev do
pripadnikov romske narodne manjšine (Romi) kot upravičencev do zdravstvenega varstva. Raziskava je skladna z najvišjimi etičnimi standardi in jo je potrdila Etična komisija –
Zdravstveno Veleučilište Zagreb (062-03/22-18/509).

Vsi odgovori sodelujočih starih 18 in več, bodo anonimni in analizirani izključno na skupinski in ne na individualni ravni ter bodo izraženi s statističnimi kazalci.

Za namen raziskave je pripravljen anketni spletni vprašalnik na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/8808287a.