Vlaganje v medicinske sestre presega zgolj koristi za zdravje, saj ima dolgoročne učinke tudi na gospodarsko rast

Vlaganje v medicinske sestre presega zgolj koristi za zdravje, saj ima dolgoročne učinke tudi na gospodarsko rast

12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja – na dan, ko se je rodila britanska medicinska sestra Florence Nightingale, ki velja za utemeljiteljico sodobne zdravstvene nege –, poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost: ekonomska moč zdravstvene nege. Z njim mednarodna združenja medicinskih sester po svetu poudarjajo pomen poklica medicinske sestre, ki pomembno vpliva na zagotavljanje zdravstvenega varstva, gospodarski razvoj in družbeno blaginjo. Vlaganje v zdravstveno nego ne izboljšuje le zdravja in dobrega počutja prebivalcev, temveč krepi sisteme zdravstvenega varstva in spodbuja tudi gospodarsko rast, ob tej priložnosti poudarja Zbornica – Zveza.

Pacienti, njihove družine in skupnosti po svetu prepoznavajo pomembno vlogo medicinskih sester, vlade pa jim te vloge pogosto ne priznajo. Večina zdravstvenih sistemov po svetu, tudi v Sloveniji, se sooča z velikim pomanjkanjem medicinskih sester, z nezadostnim vlaganjem v zdravstveno nego in s slabimi delovnimi pogoji izvajalcev. Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) v svojem poročilu ugotavlja, da vlaganje v delovna mesta medicinskih sester, v njihovo izobraževanje in spodbujanje medicinskih sester za vodstvene položaje prinaša visoko donosnost naložbe. Žal pa velja tudi obratno: pomanjkanje vlaganj v zdravstveno nego vodi v zlome zdravstvenih sistemov, ljudje pogosteje zbolevajo in niso zmožni opravljati dela, kar negativno vpliva na svetovna gospodarstva.

»Vlaganje v zdravstveno nego je ključno za doseganje bolj zdravih in uspešnih skupnosti ter ima pomembne ekonomske učinke, ki pozitivno vplivajo na gospodarsko rast. Skrajni čas je, da se vlada in politični odločevalci zavedo pomembne vloge medicinskih sester ter daljnosežnih učinkov, ki jih ima naše delo,« je ob mednarodnem dnevu medicinskih sester povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, ki združuje 17.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege. »Medicinske sestre predstavljamo najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu in smo hrbtenica vsakega zdravstvenega sistema. Obenem pa smo temelj, ki vpliva na delovanje različnih skupnosti in celotne družbe. Zato bi morala država v zdravstveno nego, v zagotavljanje zadostnega števila izvajalcev, izboljšanje delovnih pogojev, v razvoj in izobraževanje kadra vlagati bistveno več, kot trenutno vlaga.«

Medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva

Zbornica – Zveza bo mednarodna dneva medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja, in babic, ki smo ga praznovali 5. maja, obeležila z 19. Simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo potekal 10. maja 2024 pod geslom Medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva. Z njim Zbornica – Zveza poudarja moč medicinskih sester in babic, ki kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu delujejo na vseh področjih zdravstvenega in socialnega varstva, nepretrgoma 24 ur na dan, vse dni v letu.

Posebna moč medicinskih sester in babic je tudi v znanju, ki se kaže v nenehnem učenju in pridobivanju novih veščin. Prav znanje omogoča napredovanje in rast na profesionalni poti. Se pa znanje medicinskih sester in babic zrcali tudi kot pomembna finančna moč, kar pomeni, da so ključne za ohranjanje visoke ravni pacientove varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev. Njihova strokovnost in učinkovitost vodita do zmanjšanja bolnišničnih okužb in drugih zapletov, ki bi sicer povzročili dodatne stroške.

Na simpoziju, ki bo potekal v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju, bodo predavatelji med drugim spregovorili o nekaterih ključnih problemih izobraževanja za zdravstvene poklice v Sloveniji, o novih metodah poučevanja generacij Z in alfa, priložnostih managementa v zdravstveni negi ter kariernem razvoju in primerih dobre prakse iz tujine (programska knjižica). Poleg tega bo Zbornica – Zveza na slavnostni akademiji svečano podelila zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo.

Čestitke in zahvala izvajalkam in izvajalcem zdravstvene nege

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester Zbornica – Zveza čestita vsem medicinskim sestram in zdravstvenikom ter se jim zahvaljuje za njihovo strokovnost in vsakodnevna prizadevanja, s katerimi pacientom zagotavljajo neprecenljivo oskrbo in podporo v vseh fazah življenja. Poudarja še, da so medicinske sestre s svojim strokovnim znanjem, sočutjem in predanostjo ključne za vzdrževanje zdravja in dobrega počutja v skupnostih po vsem svetu.