Varni zdravstveni delavci, varni pacienti

Ljubljana, 17. september 2020

Varni zdravstveni delavci, varni pacienti

Danes obeležujemo svetovni dan varnosti pacientov, ki je letos posvečen varnosti zdravstvenih delavcev

Pandemija virusa COVID-19 je razkrila velike izzive in tveganja, s katerimi se soočajo zdravstveni delavci po vsem svetu. Ta tveganja vplivajo tudi na varnost pacientov, zato je Svetovna zdravstvena organizacija letošnji svetovni dan varnosti pacientov, ki ga obeležujemo 17. septembra, posvetila varnosti zdravstvenih delavcev. Poteka pod sloganom Varni zdravstveni delavci, varni pacienti. V času nove resničnosti, ko se svet sooča s pandemijo okužbe z virusom COVID-19, je varnost zdravstvenih delavcev še posebej pomembna, saj so zaposleni v zdravstvenih in socialnih zavodih ključni pri obvladovanju pandemije, hkrati pa tudi med najbolj ogroženimi družbenimi skupinami, poudarja Zbornica – Zveza.

»Na varnost zdravstvenih delavcev na delovnih mestih vpliva več dejavnikov. Med njimi so prilagoditev organizacije dela, prostorskih in kadrovskih pogojev ter vodenja delovnih procesov; vzdrževanje visoke strokovne in etične ravni delovanja organizacije; zagotavljanje zaščitne opreme in ustrezno usposabljanje zaposlenih ter skrb za podporno in konstruktivno komunikacijo med zaposlenimi,« je povedala Irena Špela Cvetežar, predsednica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze. »Zgolj zdravstveni delavec, ki sta mu na delovnem mestu zagotovljena dostojanstvo in varnost, lahko zagotavlja ustrezno varnost in zdravstveno oskrbo pacientov,« dodaja Cvetežarjeva.

V kriznih razmerah je temelj učinkovitega in uspešnega delovanja organizacij prav v etičnih, vzajemnih, podpornih in dobrih odnosih med zaposlenimi, ki jih je mogoče razvijati le v delovnih okoljih, kjer je visoka stopnja medsebojnega zaupanja. Tu je odgovornost vodstvenih struktur v zdravstvenih in socialnih zavodih ključna, poudarjajo v Delovni skupini za nenasilje v zdravstveni in babiški negi.

»Zaupanje med zaposlenimi gradimo najprej tako, da s svojim zgledom etičnega ravnanja vzbujamo zaupanje v svoje odločitve oziroma ravnanja. Nadalje moramo načrtno vzpostavljati možnosti za skupinsko in individualno zaupno komunikacijo, v kateri lahko vsak zaposleni izrazi svojo stisko, težave, dileme ali nestrinjanje. Konflikte, ki so v kriznih razmerah praviloma bolj pogosti, je treba reševati strpno in konstruktivno,« izpostavlja Irena Špela Cvetežar. Zagotavljati je treba tudi transparentnost in strokovnost pri sprejemanju odločitev, ki posegajo v varnost zaposlenih in pacientov. Zaposlene je treba pravočasno informirati o nujnih ukrepih, spremembah v delovnih procesih in glede vseh vidikov zagotavljanja njihove varnosti. Za ohranjanje zaupanja, motivacije za delo ter pripadnosti organizaciji v kriznih razmerah je treba zaposlenim zagotoviti tudi psihosocialno podporo ter druge oblike pomoči, ko jo potrebujejo.

Vlade po svetu ne posvečajo zadostne pozornosti zaščiti medicinskih sester

ICN-ovo poročilo, objavljeno ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, razkriva, da vlade po svetu ne posvečajo zadostne pozornosti zaščiti izvajalcev zdravstvene nege. Zaradi virusa COVID-19 je v 44 državah, za katere so na voljo podatki, umrlo že več kot tisoč medicinskih sester. Glede na to, da je stopnja okužb pri zdravstvenih delavcih približno 10 odstotkov vseh okužb po svetu, ICN ugotavlja, da je izmed približno 30 milijonov okuženih ljudi po svetu tri milijone zdravstvenih delavcev. »Preprosta in neizpodbitna resnica je, da sta varnost zdravstvenih delavcev in varnost pacientov dve plati istega kovanca – ne moremo imeti enega brez drugega,« je ob predstavitvi poročila povedal Howard Catton, izvršni direktor ICN-a. ICN-ove ugotovitve in priporočila so na voljo tukaj.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si