Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi Duhovnost v zdravstvu

Spoštovani!

Vljudno prosimo za sodelovanje v raziskavi Duhovnost v zdravstvu. Namenjena je vsem zdravstvenim delavcem in različnim strokovnim profilom na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva, saj želimo z raziskavo spoznati razumevanja duhovnosti in duhovne oskrbe med zdravstvenimi delavci ter identificirati kompetence za izvajanje duhovne oskrbe pri pacientih.

Vprašalnik je del raziskovalnega projekta, ki poteka v okviru Delovne skupine za duhovno oskrbo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije–Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica–Zveza ) (predstavitev delovne skupine: https://www.zbornica-zveza.si/delovna-skupina-za-duhovno-oskrbo-v-zdravstveni-in-babiski-negi/). Raziskava je bila 29. 5. 2023 odobrena s strani Komisije za medicinsko etiko FF UL.

Člani delovne skupine Zbornice–Zveze za duhovno oskrbo.

Če imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na doc. dr. Igorja Karnjuša, Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju, vodjo Delovne skupine za duhovno oskrbo pri Zbornici –Zvezi, na igor.karnjus@fvz.upr.si.

Povezava do vprašalnika:
https://1ka.arnes.si/Duhovnostvzdravstvu