Vabilo: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu organizira izobraževanje za pridobitev specialnega znanja