V Sloveniji tretjina oseb, okuženih z virusom HIV, ne ve za svojo okužbo

V Sloveniji tretjina oseb, okuženih z virusom HIV, ne ve za svojo okužbo

1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu, ki ga je leta 1988 razglasila Svetovna zdravstvena organizacija. Število novo okuženih se z leti zmanjšuje, zaradi učinkovitih zdravil in ozaveščanja je vse manj smrti zaradi aidsa. Kljub temu pa se v svetu nove okužbe med mlajšimi odraslimi niso zmanjšale po pričakovanjih, saj dostopnost do zdravil ni povsod enaka. Slovenija se uvršča med države z nizko stopnjo incidence, osebe, okužene z virusom HIV, pa imajo pri nas zelo dobro zdravstveno oskrbo. Skrb vzbujajoč pa je podatek, da tretjina oseb z virusom HIV v Sloveniji ne ve, da je okužena, sporoča Zbornica – Zveza.

»Kar tretjina okuženih z virusom HIV pri nas ne ve, da je okužena. To se odraža tudi v visokem deležu pozno postavljenih diagnoz, ko je bolezen že razvita oziroma imunski sistem že hudo prizadet,« je dejala Veronika Jagodic Bašič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju pri Zbornici – Zvezi. »Zgodnejše odkrivanje in zdravljenje lahko pomembno vplivata na boljše izide zdravljenja ter omejujeta prenos okužbe naprej. Aids je namreč ob zgodnjem odkritju in rednem zdravljenju popolnoma obvladljiva bolezen.«

Okužba z virusom HIV za okuženo osebo pomeni večjo dovzetnost za okužbe z drugimi spolno prenosljivimi okužbami, zaradi česar je pomembno redno testiranje (1- do 2-krat letno). Z zgodnjim zdravljenjem pomembno vplivamo na zmanjšanje virusnega bremena in s tem možnosti za prenos virusa na partnerja. Bolnik, ki redno prejema terapijo, praviloma ni kužen za druge, nasprotno pa lahko oseba, ki ne pozna svojega statusa, nenamerno okuži še koga drugega.

Sodobna zdravila omogočajo zaščito pred virusom HIV že pred samo izpostavitvijo. Priporočajo jih predvsem osebam s tveganim spolnim vedenjem. Do okužbe najpogosteje pride pri nezaščitenih spolnih odnosih z okuženo osebo in ob izpostavljenosti okuženi krvi, predvsem pri souporabi pribora pri intravenskih uživalcih drog. Možen je tudi prenos z okužene matere na otroka med nosečnostjo in porodom ali z dojenjem.

V zahodni in osrednji Afriki ima do antiretrovirusne terapije, s katero se preprečuje razvoj aidsa, dostop samo 40 odstotkov okuženih z virusom HIV. Pri tem so še posebej skrb vzbujajoče razmere v Nigeriji, kjer so po podatkih organizacije UNAIDS zabeležili skoraj polovico novih okužb v regiji. V državah članicah EU pa je število novo okuženih močno upadlo, predvsem v najbolj izpostavljeni skupini, to je med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Ključna dejavnika pri zajezitvi svetovne pandemije aidsa ostajata varna spolnost in redna uporaba kondomov, kar učinkovito ščiti tudi pred drugimi spolno prenosljivimi okužbami, kot so gonoreja, sifilis ter hepatitisa B in C.