V javni razpravi je besedilo prenovljene izdaje Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije