Uspešno smo zaključili že 35. skupščino Zbornice – Zveze

28. marca smo uspešno izpeljali že 35. Skupščino Zbornice – Zveze.

Po svečanem delu, v katerem smo doc. dr. Dariji Šćepanović podelili častno članstvo v Zbornici – Zvezi za njen prispevek k razvoju zdravstvene nege in babištva v Sloveniji in v katerem nam je zapela odlična mlada gimnazijka Lina Kovač, smo delo nadaljevali po dnevnem redu, ki so ga poslanci in poslanke Zbornice – Zveze prejeli z vabilom na skupščino, in sicer:

 • Uvodne besede (Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze)
 • Izvolitev organov 35. Skupščine Zbornice – Zveze (Anita Prelec)
 • Poročilo verifikacijske komisije (Alenka Bijol, predsednica verifikacijske komisije)
 • Poročila o delu Zbornice – Zveze za leto 2021 – predstavitev in sprejem
  a) Poročilo o delu Zbornice – Zveze za leto 2021 (Monika Ažman)
  b) Poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2021 (Barbara Košir, računovodska hiša Unija d.o.o.)
  c) Poročilo Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2021 (Sabina Vihtelič, članica nadzornega odbora)
 • Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2022 – predstavitev in sprejem
  a) Program dela Zbornice – Zveze za leto 2022 (Monika Ažman)
  b) Finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2022 (Barbara Košir, Sabina Vihtelič)
 • Pobude in predlogi

Poročilo o delu Zbornice – Zveze za leto 2021 in Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2022 so poslanci prejeli na USB ključku. Delovno predsedstvo, ki so ga sestavljali Nataša Piletič, predsednica, Gordana Njenjić in Janez Kramar kot člana, je svojo vlogo odlično opravilo. Vodena razprava k vsaki točki dnevnega reda je bila dopolnjujoča k poročilom o opravljenem delu v 2021 in smelim načrtom za 2022. Po izčrpnem poročilu o delu za leto 2021 predsednice Monike Ažman, je Barbara Košir iz računovodske hiše Unija d. o. o. predstavila finančno poslovanje krovne organizacije, Sabina Vihtelič, članica Nadzornega odbora, pa poročilo, ki so ga pripravili člani Nadzornega odbora. Načrti za 2022, tako vsebinski kot finančni, so bili sprejeti z večino glasov poslancev in poslank. Nataša Piletič se je v imenu delovnega predsedstva zahvalila poslancem, da so izkazali zaupanje vsem, ki se bodo trudili do konca leta vse načrtovano in zapisano tudi udejanjiti.