Svetovni dan zdravja

Letošnji svetovni dan zdravja posvečen pravičnosti in oblikovanju bolj zdravega sveta

Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je posvečen oblikovanju pravičnejšega, bolj zdravega sveta. Pandemija COVID-19 je še dodatno izpostavila, da nekateri ljudje živijo bolj zdravo in imajo boljši dostop do zdravstvenih storitev kot drugi zgolj zaradi pogojev, v katerih se rodijo, živijo, delajo in se starajo. Pri varovanju in ohranjanju zdravja ljudi imajo pomembno vlogo izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki so odločilni pri krepitvi zdravstvenega sistema in ključni za doseganje cilja univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse, ob svetovnem dnevu zdravja sporoča Zbornica – Zveza.

Svetovna zdravstvena organizacija voditelje po vsem svetu poziva k zagotavljanju boljših življenjskih in delovnih pogojev za vse, saj je mogoče le tako doseči bolj zdrav svet. Obenem voditelje poziva k spremljanju neenakosti na področju zdravja in zagotavljanju, da imajo vsi ljudje dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, ko jih potrebujejo.

»Kot družba moramo spodbujati solidarnost in pravičnost, ki vodita do blaginje vseh. V Zbornici – Zvezi podpiramo prizadevanja Svetovne zdravstvene organizacije za pravico do zdravja in zdravstvenega varstva za vse,« pove Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Eden od ključnih stebrov vsakega zdravstvenega sistema smo izvajalci zdravstvene in babiške nege. Da bomo lahko še naprej zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem, potrebujemo ustrezne delovne pogoje in zadostno število kadra.«

COVID-19 je močno prizadel vse države, vendar je najbolj vplival na tiste skupnosti, ki so že tako bolj ranljive, bolj izpostavljene boleznim in imajo slabši dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, še opozarja Svetovna zdravstvena organizacija.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si