Svetovni dan zdravja posvečen podpori medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege in babicam

Svetovni dan zdravja posvečen podpori medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege in babicam

Ljubljana, 6. april 2020 – Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je letos posvečen podpori medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege in babicam pri njihovem delu. Izvajalci zdravstvene in babiške nege so temelj vsakega zdravstvenega sistema in predstavljajo najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu. Imajo ključno vlogo pri varovanju in ohranjanju zdravja ljudi po vsem svetu. To se kaže tudi v teh težkih časih, ki smo jim priča zaradi epidemije koronavirusa, ko so izvajalci zdravstvene in babiške nege skupaj z ostalimi delavci v zdravstvu v prvih bojnih vrstah, ob svetovnem dnevu zdravja sporoča Zbornica – Zveza.

»Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice smo odločilni pri krepitvi zdravstvenega sistema in ključni za doseganje cilja univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse. V teh kriznih razmerah, s katerimi se soočamo, pa se medicinske sestre po vsem svetu usmerjamo predvsem v zaščito najranljivejših skupin prebivalstva, za katere okužba s koronavirusom predstavlja resno grožnjo. Časi, ki so pred nami, ne bodo lahki, a verjamem, da bomo zdržali tudi to preizkušnjo,« je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Poleg tega pa je Svetovna zdravstvena organizacija v počastitev dela izvajalcev zdravstvene in babiške nege leto 2020, v katerem obeležujemo 200-letnico rojstva britanske humanistke in medicinske sestre Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. Nightingalova je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in pomemben mejnik v poklicu medicinske sestre.

»Ponosna in vesela sem, da je v mednarodnem letu medicinskih sester in babic tudi svetovni dan zdravja posvečen nam – medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege in babicam –, ljudem, ki opravljamo ta plemenit poklic, ki je v samostojni Sloveniji postal žal podcenjen in deficitaren. To je poklic, kjer denar ne odtehta težkih pogojev dela, poklic, v katerem smo ljudje s čutom za pomoč in empatijo, poklic, ki je po mojem prepričanju najlepši na svetu,« je še dodala Ažmanova.

Zbornica – Zveza se ob tej priložnosti vsem zdravstvenim delavcem zahvaljuje za izjemen trud, požrtvovalnost in neizmerno energijo, ki jih vlagajo v obvladovanje razmer in v zdravstveno oskrbo obolelih s koronavirusom. Obenem pa ljudi poziva, da so zdravstveni delavci tu za njih, zato naj oni v teh kriznih razmerah ostanejo doma.