17. September je svetovni dan varnosti pacientov

17. September je svetovni dan varnosti pacientov. Letošnji moto se glasi ˝GLAS PACIENTU!˝.

Zbornica – Zveza je pripravila plakat, ki ga lahko natisnete in izobesite na vidnih mestih vaših zdravstvenih ustanovah z namenom ozaveščanja pacientov, njihovih svojcev in zaposlenih o pomenu svetovnemu dnevu varnosti pacientov.