Svetovni dan sladkorne bolezni: novi izobraževalni programi za boljše življenje oseb s sladkorno boleznijo

Svetovni dan sladkorne bolezni: novi izobraževalni programi za boljše življenje oseb s sladkorno boleznijo

14. novembra obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni

Ljubljana, 11. november 2022 – Ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki bo potekal 14. novembra pod sloganom Izobraževanje za boljšo prihodnost, Zbornica – Zveza izpostavlja novosti, s katerimi smo v Sloveniji osebam s sladkorno boleznijo približali izobraževalne programe, ki jim omogočajo čim bolj normalno življenje. Zdravila in sodobni pripomočki za spremljanje koncentracije glukoze v krvi so sicer nujni in nepogrešljivi, a za uspešno zdravljenje morajo osebe s sladkorno boleznijo dobro poznati tudi najnovejša priporočila za prehrano in gibanje.

»Sladkorna bolezen je kronična bolezen, od nje se ne da odpočiti, zato je ključno, da novoodkritim osebam s sladkorno boleznijo ponudimo takšne programe izobraževanja, da lahko z boleznijo čim bolj normalno živijo,« je povedala Jana Klavs, medicinska sestra, edukatorica za sladkorno bolezen in predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici – Zvezi. »Vrsto let se je prepovedovalo ali odsvetovalo veliko živil, uveljavila se je celo dieta za sladkorno. A nova priporočila nič ne prepovedujejo, nobena hrana se ne odsvetuje. Z izobraževanji, ki so od letos prosto dostopna, moramo zato poskrbeti, da se nihče v Sloveniji ne bi več po nepotrebnem spraševal, ali lahko poje banano ali ne.«

Z novim državnim programom za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030 smo v Sloveniji oblikovali prva in najbolj poenotena nacionalna priporočila za prehrano in telesno dejavnost ob sladkorni bolezni tipa 2. Tako smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni kot priporočila za prehrano izpostavljajo, da mora biti izobraževanje dostopno vsem osebam z visokim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni in osebam s sladkorno boleznijo ves čas zdravljenja, obvezno pa ob postavitvi diagnoze, letno glede na oceno stanja v letnem poročilu, ob poslabšanju bolezni, spremembi življenjskega sloga ali spremembi terapije in na željo osebe s sladkorno boleznijo oziroma svojca.

Od letos so v Sloveniji vsem osebam s sladkorno boleznijo dostopni programi strukturiranega izobraževanja v zdravstvenih domovih (centri za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojni centri). Na temo visokega sladkorja v krvi in sladkorne bolezni tipa 2 obstajajo trije programi, ki so prosto dostopni (krajši celo brez napotitve zdravnika).

Krajša programa z osnovnimi informacijami sta:

  • Visok krvni sladkor (za osebe, ki bolezni še nimajo in jo morda lahko preprečijo, imajo pa dejavnike tveganja)
  • Sladkorna bolezen tipa 2 (za novoodkrite osebe s sladkorno boleznijo)

Tretji program – daljši in po mnenju stroke najboljši – je S sladkorno boleznijo skozi življenje. S programom, ki traja petkrat po 90 minut, posameznik pridobi veščine in znanja za razumevanje bolezni, njenega poteka in zdravljenja. Osvobodi se večjih omejitev pri prehrani in spozna pomen redno načrtovanega gibanja.

Razvoj programov poteka tudi na sekundarni ravni, kjer osebo s sladkorno boleznijo obravnava specialistični tim za zdravljenje sladkorne bolezni. V pilotni fazi so programi Tabletka, Inzulin, Fit, Nosečka in Prehranska terapija. Vseh pet programov je zasnovanih tako, da se bodo izvajali po kombinirani metodi (e-izobraževanja in v živo), podpira pa jih državna platforma www.e-diabetes.si, kjer so dostopna vsa nacionalna priporočila za sladkorno bolezen.

 


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si