Svetovni dan krvodajalcev

Ljubljana, 11. junij 2020

Daruj kri in naredi svet bolj zdrav

14. junija obeležujemo svetovni dan krvodajalcev

Potreba po varni krvi je univerzalna. Kri rešuje življenja resno ogroženih, lahko pomaga živeti dlje in izboljšuje kakovost življenja mnogih bolnikov, izjemno vlogo pa ima tudi pri zdravstveni obravnavi matere in novorojenčka, ob svetovnem dnevu krvodajalcev, ki ga obeležujemo 14. junija, sporoča Zbornica – Zveza. Varna kri je bistvena tudi za zdravljenje v izrednih razmerah, kot so naravne in druge nesreče. Tema letošnje kampanje ob svetovnem dnevu krvodajalcev je Varna kri rešuje življenja, poteka pa pod sloganom Daruj kri in naredi svet bolj zdrav.

»Varna kri in krvni pripravki so bistven element vsakega zdravstvenega sistema. Sodelovanje vseh deležnikov, na več ravneh in širše v družbi je ključno za uspeh. Medicinske sestre imamo kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu zaradi svojih edinstvenih prispevkov k zdravju bolnikov zelo pomembno vlogo, predvsem zaradi zaupanja ljudi v naše poslanstvo,« je povedal Anton Justin, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji pri Zbornici – Zvezi, ki pripravlja strokovne vsebine iz varne in kakovostne priprave, distribucije in transfuzije krvnih komponent za slehernega bolnika v zdravstvenem sistemu. Tako pomaga zagotoviti vsem izvajalcem visokokakovostno zdravstveno nego, ki predstavlja vsakemu bolniku dosegljivo in dostopno varno aplikacijo krvnega pripravka in izboljšanje izidov zdravstvene obravnave.

Dostop do varne krvi privilegij

Dostop do varne krvi je še vedno privilegij redkih. Večina držav z nizkimi in srednjimi dohodki ima težave z zagotavljanjem varne krvi, ker je darovane krvi malo, oprema za testiranje krvi pa je skromna. Na svetovni ravni se 42 odstotkov krvi zbere v državah z visokimi dohodki, v katerih živi samo 16 odstotkov svetovnega prebivalstva. Ustrezne zaloge varne krvi je mogoče zagotoviti le z rednim darovanjem krvi prostovoljnih neplačanih krvodajalcev.

Zato Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) vsako leto ob svetovnem dnevu krvodajalcev izvede kampanjo, s katero se zahvali krvodajalcem za to humano gesto, ozavešča o potrebi po varni krvi po vsem svetu in o tem, kako lahko vsakdo pomaga, ter spodbuja k darovanju krvi. Kampanja, ki letos zaradi epidemije COVID-19 poteka virtualno, je usmerjena v vprašanje, kako lahko posameznik prispeva k izboljšanju zdravja drugih ljudi v skupnosti.

Krvodajalstvo je potrebno povsod po svetu, da se posameznikom in skupnostim zagotovi dostop do kakovostne in varne krvi in krvnih pripravkov tako v običajnih kot izrednih razmerah. SZO v okviru kampanje poziva ljudi po vsem svetu, naj postanejo reševalci življenj, tako da redno prostovoljno darujejo kri. Pomembno je, da bi ta poziv dosegel vlade, nacionalne zdravstvene oblasti in službe za transfuzijo krvi, naj zagotovijo ustrezna sredstva ter vzpostavijo sisteme in infrastrukturo za večji odvzem krvi s pomočjo prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev in za kakovostno skrb za krvodajalce, naj spodbujajo in izvajajo ustrezno klinično uporabo krvi ter vzpostavijo sisteme za spremljanje in nadzor v celotni verigi transfuzije krvi.

V Sloveniji poleg obeležitve svetovnega dneva krvodajalstva praznujemo tudi slovenski dan krvodajalstva, ki je potekal 4. junija.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si