Svetovne organizacije za krepitev vloge medicinskih sester in babic tudi po obdobju pandemije

Ljubljana, 3. julij 2020

Svetovne organizacije za krepitev vloge medicinskih sester in babic tudi po obdobju pandemije

Na 8. srečanju Svetovne zdravstvene organizacije, Mednarodnega sveta medicinskih sester in Mednarodne konfederacije babic, ki je zaradi pandemije COVID-19 potekalo virtualno, je več kot 600 udeležencev iz 145 držav razpravljalo o načrtih za krepitev vloge medicinskih sester in babic po vsem svetu. Stroka zdravstvene in babiške nege mora dobiti središčno vlogo tudi pri načrtovanju in odločanju, poleg tega pa je treba zagotoviti zadostno število izvajalcev, ki se bodo lahko v prihodnje soočali z vse večjimi zdravstvenimi potrebami, sta glavna poudarka srečanja, ki se ga je udeležila tudi Zbornica – Zveza.

Na triadnem srečanju so bila sprejeta skupna stališča, ki izpostavljajo ključna vprašanja, povezana s poklici v zdravstveni in babiški negi v tem trenutku, vključno s potrebo po izvajanju priporočil, zajetih v poročilu Svetovne zdravstvene organizacije State of the World’s Nursing 2020, ter z implementacijo upravljanja s človeškimi viri v kontekstu pandemije COVID-19, vključno z ustrezno zaščito zdravstvenih delavcev. Ugotovitve omenjenega poročila, ki ponuja poglobljen vpogled v največjo poklicno skupino v zdravstvenem sistemu, tj. v izvajalce zdravstvene nege, kažejo na pomembne vrzeli na področju zdravstvene nege ter na nujnost naložb v izobraževanje in v delovna mesta na tem področju. Poročilo poudarja tudi pomen vlaganja v vodstvene kadre za krepitev zdravstvene nege po svetu in izboljšanje zdravja za vse.

»Pandemija je svetu pokazala, da je znanje medicinskih sester zaradi njihovega edinstvenega odnosa s pacienti, z njihovimi svojci in s skupnostmi ključno za zagotavljanje zdravstvenega varstva. Medicinske sestre so si zaslužile svoje mesto v zdravstveni politiki, kjer se načrtuje in sprejema odločitve,« je povedala Annette Kennedy, predsednica Mednarodnega sveta medicinskih sester.

Celotno sporočilo za javnost Mednarodnega sveta medicinskih sester je na voljo tukaj.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si