Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ambulantah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah COVID-19

Spoštovani,

glede na epidemiološke podatke se epidemija Covid-19 v naši državi počasi umirja. Nastopil je čas, da se delovanje zdravstvenega sistema postopoma začne spet obnavljati, kar velja tudi za področje zobozdravstva.

V priponki vam pošiljamo strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ambulantah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah COVID-19, ki jih je pripravil Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije ter revidiral, dopolnil in potrdil Razširjeni strokovni kolegij za zobozdravstvo.

Dokument velja za vse tri ravni zobozdravstvene dejavnost in vsebinsko dopolnjuje obstoječe smernice glede na programe preprečevanja in obvladovanja okužb v zdravstvu in vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.