Strateški dokument EFN o zdravstveni negi za naše zdravje in za zdravje planeta