Strateški dokument EFN o pridobivanju in ohranjanju odporne delovne sile v zdravstveni negi v Evropski uniji in v Evropi