Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov povezanih z izpolnjevanjem pogoja PCT