Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem pogoja PCT

Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem pogoja PCT

Ministrstvo za zdravje je v dopisu izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge deležnike obvestilo, da v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22, 37/22, 51/22, 60/22 – odl. US in 61/22; v nadaljnjem besedilu: Odlok) od 8. maja 2022 naprej pogoja PCT za opravljanje dela ni več treba izpolnjevati zaposlenim v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti in dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (zavodu za prestajanje kazni zapora, prevzgojnem domu). Enako velja tudi za tiste, ki delo opravljajo na kakršnikoli drugi pravni podlagi oziroma so zunanji izvajalci pri zgoraj naštetih izvajalcih ter za osebe, ki so vključene v izobraževalni proces pri izvajalcu nastanitve (npr. klinična praksa, vaje ipd). Prav tako v skladu z Odlokom uporaba zaščitne maske ni več obvezna za obisk lekarne. Dopis ministrstva in odlok objavljamo v priponki.

Zbornica – Zveza