Sprejem Odloka o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti

Odloka o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒
pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Vlada R Slovenije sprejela Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS,Št. 37/ 28.3.2020, v nadaljnjem besedilu: odlok), ki določa način vključitve oseb, ki se kot pripravniki usposabljajo za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica, kot je določeno v predpisu, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine v izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (1. člen odloka).

Odlok določa, da se pripravnikom neposredno na podlagi tega odloka za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljša pripravništvo in zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter opravljanje strokovnega izpita Izvajalci zdravstvene dejavnosti, s katerimi imajo pripravniki sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, lahko pripravnike za potrebe izvajanja ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pozovejo na delo glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka.

Pripravnike pa lahko na delo pozovejo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih pripravniki na dan uveljavitve tega odloka opravljajo kroženje v okviru pripravništva, če pripravnikov za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka ne pozovejo na delo izvajalci zdravstvene dejavnosti, s katerimi ima pripravnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva uveljavitve tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem delovnem mestu za izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka.

S pozdravi.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze