Sprejem novele Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je 3. 3. 2022 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki med drugim s ponedeljkom, 7. marca ukinja obvezno nošenje mask v šolah.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 med drugim določa izjemo od uporabe zaščitnih mask za učence, dijake, študente in učitelje ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, razen za dijake pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah in študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju, če delo pri kliničnih vajah ali študijski proces, ki se izvaja v kliničnem okolju, poteka v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu.

Novela odloka je objavljena v Uradnem listu RS, dostopno na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf, str. 1676.