19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti

Ljubljana, 17. avgust 2020

19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti

Generalna skupščina Združenih narodov je 19. avgust razglasila za svetovni dan humanitarnosti, s čimer vsako leto opozarja na obvezo mednarodne skupnosti, da pomaga ranljivim, preslišanim in zapostavljenim ljudem po vsem svetu. V letošnjem letu, ko je svet pretresel novi koronavirus in nas opomnil, da je človeštvo kljub izjemnemu tehnološkemu napredku na vseh področjih odvisno od osnovnih prvin – osebne higiene, oskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, sobivanja, predvsem pa odgovornega ravnanja in solidarnosti –, se je znova izkazalo, da je humanitarnost prepotrebna dejavnost, ki rešuje, povezuje in ponovno postavlja solidarnost in posluh za sočloveka ter sposobnost pravočasnega odkrivanja vsakovrstnih stisk na prvo mesto, ob svetovnem dnevu humanitarnosti sporoča Zbornica – Zveza.

»Kot vsaka kriza je tudi trenutna, ki smo ji priča zaradi koronavirusa, izpostavila morda prej skrite ranljive skupine. Omejitev gibanja in obiska trgovin je nekatere starostnike naravnost razgalila v njihovi revščini in ogroženosti, saj je bil onemogočen dostop do cenejših prehranskih izdelkov. Prav tako se je zaradi omejitve gibanja še povečala osamljenost starostnikov, ki živijo sami ali so v institucionalnem varstvu. Šolanje od doma je izpostavilo velike neenakosti med šolarji, saj je računalnik za marsikoga nedosegljiv pripomoček in šolska malica ali kosilo v številnih primerih edini topli obrok v dnevu. Stiske delavcev iz drugih republik so pogosto spregledane, obstoječim so se zdaj pridružile še nove. Delavci se soočajo z nezanesljivostjo delovnih mest, nezmožnostjo odhoda v svojo domovino, s pomanjkanjem socialnih stikov in celo informacij,« je opozorila mag. Jožica Eder, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje pri Zbornici – Zvezi.

Ob svetovnem dnevu humanitarnosti izkazujemo spoštovanje vsem, ki svoja življenja posvečajo ohranjanju in izboljševanju življenj tistih, ki potrebujejo pomoč za preživetje. Med humanitarnimi delavci so pogosto tudi izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, ki svojo pomoč nudijo v okviru različnih humanitarnih akcij. Pri tem jih poleg visoke stopnje empatije vodita Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Kodeks etike za babice Slovenije, ki v svojem načelu opredeljujeta skrb za ohranitev življenja in zdravja ljudi ter določata standarde obravnave.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si