Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi