Specialno znanje iz zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije