Vabilo na Simpozij 2020

Spoštovani,

Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. Osrednja strokovna prireditev v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki združuje največjo poklicno skupino v zdravstvu (več kot 16.500 medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev negovalcev), bomo obeležili s 17. simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo 11. in 12. maja v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. Pod motom

»Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«

bomo združili bogate vsebine tujih in domačih predavateljev, s katerimi želimo poudariti, da so medicinske sestre in babice ključnega pomena za zagotavljanje zdravstvenega varstva lokalno in globalno. Medicinske sestre in babice zaradi svoje edinstvene vloge – skrbi za ljudi neprecenljivo prispevajo k zdravju ljudi po vsem svetu. Prav zaradi tega je prav, da postanejo odmeven glas tudi v zdravstveni politiki.
Izjemnim plenarnim predavanjem bodo sledile učne delavnice, kjer se bodo udeleženci izpopolnjevali v veščinah, ki zagotavljajo varne delovne pogoje in preprečujejo neželene dogodke. Pestrost dveh simpozijskih dni bodo dopolnili številni razstavljavci.
Znanje je tisto, ki medicinskim sestram in babicam zagotavlja, da svoje delo izvajamo varno, kakovostno in z veliko mero odgovornosti tako za paciente kot lastno poklicno skupino.
Vabimo vas, da se nam na simpoziju pridružite in z nami delite znanje in izkušnje.

Monika Ažman, predsednica

PROGRAM 17. simpozija zdravstvene in babiške nege Slovenije

1. DAN

8.15 – 9.00

REGISTRACIJA

9.00 – 9.20

OTVORITEV SIMPOZIJA

9.20 - 9.50

YEAR OF THE NURSE AND THE MIDWIFE 2020: STRENGTHENING NURSING AND MIDWIFERY IN THE WHO EUROPEAN REGION, dr. Aiga Rurane, Svetovna zdravstvena organizacija

9.50 – 10.30

THE PURSUIT OF EXCELLENCE IN RESEARCH WITHIN NURSING: CHALLENGES & OPPORTUNITIES IN THE NEXT DECADE, prof. Hugh McKenna

10.30 – 11.00

PRAVICA DO ZDRAVJA ZA VSE, Peter Svetina, varuh človekovih pravic

11.00 - 11.30

ODMOR

11.30 – 12.10

MED ZAVEZO PACIENTU IN ZAVEZO ZDRAVNIKU, Izr. prof. dr. Igor Pribac

12.10 – 12.50

KAM DRVI TA SVET IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE V DRUŽBI, Zenel Batagelj, VALICON partner

12.50 – 13.30

ALI JE KULTURA NENASILJA NAŠA VREDNOTA?, Dora Lešnik Mugnaioni

13.30 – 14.30

FORUM Z VSEMI PLENARNIMI PREDAVATELJI, Moderira Maja Sodja

14.30 – 15.30

KOSILO

15.30 – 15.35

SATELITSKI SIMPOZIJ

15.35 -16.15

POTREBA NOVIH GENERACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI “IZKUSITI NEKAJ NOVEGA”- IZZIV ZA ZDRAVSTVENO NEGO 21. STOLETJA Ivanka Limonšek, dipl.m.s., univ.dipl. org.

16.15 – 17.00

film ŽIVLJENJE FLORENCE NIGHTINGALE, poklon ob 200. letnici rojstva

17.00 -17.15

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

2. DAN

9.00 – 9.30

POSLEDICE DEJAVNIKOV STRESA PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI V SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH, doc. dr. Mojca Dobnik, doc. dr. Matjaž Maletič, prof. dr. Brigita Skela Savič

9.30 – 10.00

PROPUŠTENA NJEGA: MEĐUNARODNI I VIŠEDIMENZIONALNI ASPEKT, Branka Rimac, mag. zdr. nege, Hrvaška, prof. dr. Olga Riklikienė, Litva

10.00 – 10.30

DUHOVNA OKSRBA KOT DEL CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, Dr. Klelija Štrancar, univ. dipl. teologinja

10.30 – 10.35

SATELITSKI SIMPOZIJ

10.35 – 11.00

ODMOR

11.00 – 12.30

DELAVNICE PRVI DEL, (VSAKA DELAVNICA SE PONOVI DVAKRAT)

ČUJEČNOST V ZDRAVSTVENI NEGI, viš. pred. Helena Kristina Halbwachs, viš. med. ses., univ. dipl. org.

SKUPINSKA HIPNOZA ZA PREMAGOVANJE STRESA, Jernej Kocbek, dipl. zn., terapevt medicinske hipnoze

POTREBE PO VPELJAVI ERGONOMSKIH PRISTOPOV NA DELOVNEM MESTU MEDICINSKE SESTRE, doc. doctoris (Ph.D.) Republika Češka, mag. David Ravnik, dipl. fiziot., Eur. erg.

V TIMU IMAMO PROBLEM - ALI VIDIMO VEČ MOŽNOSTI ZA REŠITEV? Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

12.30 – 13.30

KOSILO

13.30 – 15.00

DELAVNICE DRUGI DEL