Sekcija MS in ZT v endokrinologiji v sodelovanju z NIJZ razpisuje pogoje za prijavo in udeležbo na izobraževanju »MENTOR«, ki bo potekalo 6. 11. in 7. 11. v Ljubljani

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje razpisuje pogoje za prijavo in udeležbo na izobraževanju »MENTOR«, ki bo potekalo 6. 11. in 7. 11. v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani Zbornice – Zveze, pod zavihkom: Strokovna srečanja.

Izobraževanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram – edukatorjem za obvladovanje sladkorne bolezni. Izobraževanje s certificiranjem bo dosedanjim edukatorjem nadgradilo znanje in veščine o poteku edukacije v Centrih za krepitev zdravja. Po opravljenem izobraževanju in izpitu, bo kandidat/ka prejela certifikat za edukatorja mentorja, ter v prihodnje zagotavljala mentorstvo in strokovno podporo na regijskem nivoju. Vloga mentorja je v luči države zelo pomembna, saj s svojim delovanjem deluje v smeri preprečevanja pojavnosti sladkorne bolezni k izboljšanju kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo in preprečevanju zapletov zaradi bolezni.

Vpisni pogoji:

  • višja medicinska sestra ali diplomirana medicinska sestra ali magister zdravstvene nege ali profesor zdravstvene vzgoje
  • redno zaposlen/a na področju edukacije odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo
  • pridobljena specialna znanja o edukaciji – izdana potrdila o specialnih znanjih pod številko: 1013, 1034, 1052, 1060 in 1062

Kandidat/ka naj pripravi dopis, ki vsebuje:
1. kontaktne podatke (ime, priimek, domači naslov, mobilni telefon, e-poštni naslov),
2. kopijo diplome
3. kopija potrdila o pridobljenih specialnih znanjih
4. opis delovnih izkušenj na ožjem strokovnem področju (kratko do 350 besed)
5. dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na področju edukacije oseb s sladkorno boleznijo
6. kandidat/ka naj navede iz katere regije (tudi kraja) prihaja in jo želi zastopati.

Vloge bomo sprejemali do 31. 10. 2023 na e-naslov: sekcija-endokrinologija@zbornica-zveza.si.

Prejem vloge bomo potrdili, v kolikor potrdila ne prejmete se obrnite na: janaklavs@gmail.com ali 041/519-229.

Jana Klavs
predsednica strokovne sekcije