Programska knjižica 14. Kongresa zdravstvene in babiške nege: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI