Profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – JAVNA RAZPRAVA