Prispevajte svoj glas za zmanjšanje nasilja

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico – Zvezo in Lekarniško zbornico vodi kampanjo »Ne! nasilju v zdravstvu«, v kateri lahko tudi Vi prispevate svoj podpis za spremembo zakona, ki bi omejil nasilje v zdravstvenih organizacijah.

Elektronska oddaja podpisa na e-upravi vam bo vzela manj kot dve minuti, vendar je prav vsak glas pomemben, saj moramo zbrati 5.000 podpisov.

S predlagano spremembo kazenskega zakonika bo nasilje nad vsakim zdravstvenim delavcem in sodelavcem preganjano kot napad na uradno osebo.

Kako lahko sodelujem?
10. maja je začel teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov podpore pobudi za spremembo Kazenskega zakonika, s katero bi se zagotovilo varnejše pogoje za delo zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in varnejšo obravnavo ter zdravljenje pacientov.

ELEKTRONSKI PODPIS PREKO E-UPRAVE
1. Prijavite se na tej povezavi >>> ali poiščite na spletni strani e-Uprava obrazec Podpora volivca pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembi Kazenskega zakonika

Za prijavo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo ali SMS pass ali novo elektronsko osebno izkaznico. Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
Za obdelavo obrazca lahko s seznama izberete katerokoli upravno enoto, pri čemer zaradi obremenjenosti upravno enoto Ljubljana odsvetujemo.

2. Elektronsko podpišite obrazec
Elektronskih obrazcev vam ni treba tiskati, overjati in pošiljati na Zdravniško zbornico Slovenije.

Postopek vam bo vzel manj kot dve minuti, lahko pa ključno izboljša odnose in pogoje dela v zdravstvu. Podpis lahko prispevate tudi z overitvijo obrazca na upravni enoti, ki ga pošljete na Zdravniško zbornico Slovenije.

Več informacij o postopku in predlogu zakona je dostopnih na spletni strani zbornice.
https://www.zdravniskazbornica.si/ne!-nasilju-v-zdravstvu

Povezava za elektronski podpis: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=7705