Pridružite se nam pri 1. sklopu izobraževanj: Pomen in vpliv duhovnosti na zdravje posameznika, 15. 5. 2023

Splošne informacije

Razumeti koncept duhovnosti in koncept duhovne oskrbe. Razumeti vpliv duhovnosti na človekovo zdravje, dobro počutje in bolezen skozi vsa življenjska obdobja. Razumeti različnost lastnih vrednot, stališč in prepričanjih in vrednot in prepričanj drugih ljudi. Spoznati različne načine izražanja duhovnosti pri pacientih.

Kotizacija je 120 € z vštetim DDV. Za člane Zbornice – Zveze se prizna 50 % popust.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0436 – 15052023 – pripis delovna skupina za duhovno oskrbo zdravstvene in babiške nege.

Udeležba na delavnici je omejena na 20 udeležencev.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

2. sklop: Ocenjevanje duhovnih potreb in zagotavljanje duhovne oskrbe, bo izveden 29. 5. 2023.
3. sklop: Sočutje v duhovni oskrbi, bo izveden 12. 9. 2023.

Za več informacij pišite na natasa.mlinar@um.si