Pred vrati je rožnati oktober

Pred vrati je rožnati oktober

V Sloveniji za rakom dojk vsako leto zboli več kot 1300 žensk in približno 10 moških, ob začetku rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk, sporoča Zbornica – Zveza in poudarja, da je rak dojk dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Po zaslugi presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA, ki v letošnjem letu pokriva že celo Slovenijo in v okviru katerega so ženske med 50. in 69. letom starosti vsaki dve leti vabljene na presejalno mamografijo, se odkrije vse več rakov v zgodnji fazi, ki so skoraj popolnoma ozdravljivi.

Zdravljenje raka dojk je dolgotrajno in agresivno, kakovost življenja bolnic pa je od postavitve diagnoze do zaključka zdravljenja zelo nizka. V tem času so stiki bolnic z zdravstvenimi delavci, še posebej z medicinskimi sestrami, najbolj intenzivni. To je priložnost za prepoznavanje čustvenih, telesnih in funkcijskih težav, ki se pojavljajo zaradi zdravljenja in bolezni ter oblikujejo kakovost življenja bolnic. Zelo pomembno je, da zdravstveni delavci, zlasti medicinske sestre, te težave prepoznajo in razumejo, kajti le tako lahko učinkovito pomagajo.

»Vključevanje kompetentnih medicinskih sester v izvajanje zdravstvene vzgoje v preventivnem smislu, v načrtovanje in izvajanje kliničnih postopkov v času zdravljenja in v načrtovanje pomoči za življenje po odpustu pomeni pridobitev za bolnice, njihove družine in institucije. Le medicinske sestre s strokovnim znanjem lahko delujejo na svojem področju kot kritični misleci, načrtovalke in obenem sočutna človeška bitja. Načrtovanje in realizacija zdravstvene nege in vzgoje bolnic zahteva poglobljeno znanje, kreativno izrabo virov in resno predanost zastavljenim ciljem. To so dejstva in izzivi medicinskim sestram, da svoje delo nadgrajujejo, raziskujejo in nenehno izboljšujejo zdravstveno nego bolnic z rakom dojk,« je povedala Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi.

Evropski kodeks proti raku podaja ključne nasvete o ohranjanju in krepitvi zdravja, med katerimi velja izpostaviti zlasti dojenje, ki pomaga preprečevati nastanek raka na dojkah, zaščito pred rakotvornimi snovmi v delovnem okolju, preverjanje izpostavljenosti radonu v domačem okolju, nekajenje, omejevanje uživanja alkohola, zdravo prehranjevanje, vzdrževanje primerne telesne teže, redno telesno dejavnost ter izogibanje soncu in solariju. K temu je treba dodati še krepitev duševnega zdravja in izogibanje stresu ter – zelo pomembno – redno mesečno samopregledovanje dojk, s katerim lahko ženska zatipa zgodnje spremembe v dojkah. Samopregledovanje je zelo pomembno tudi za mlajše ženske, ki niso zajete v presejalne programe, poudarja Zbornica – Zveza.
V času rožnatega oktobra, ki ga je v prizadevanjih za ozaveščanje o raku dojk kot najpogostejšem raku pri ženskah razglasila mednarodna skupnost, vsako leto poteka mednarodna zdravstvena kampanja, v katero je vključenih več tisoč mednarodnih organizacij in katere namen je poudariti pomen tako ozaveščenosti o raku dojk kot izobraževanja in raziskav, povezanih z boleznijo, ki spreminja življenja. O preventivi, kurativi, rehabilitaciji in psihološki podpori bolnicam vsako leto z različnimi aktivnostmi ozavešča tudi slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna.