Pred vrati je rožnati oktober, svetovni mesec boja proti raku dojk

Ljubljana, 30. september 2020

Kakovost življenja in spolno zdravje žensk po zaključenem zdravljenju raka dojk

Pred vrati je rožnati oktober, svetovni mesec boja proti raku dojk

Po zaslugi sodobnih metod zgodnjega odkrivanja in vse bolj učinkovitega zdravljenja se je v zadnjih desetletjih izjemno povečala stopnja preživetja bolnic z rakom dojk. Vse več je bolnic, ki raka premagajo ali pa živijo z njim kot kronično boleznijo. Status brez bolezni pa ni sinonim za življenje brez telesnih in psihosocialnih zdravstvenih težav, povezanih z rakom in njegovim zdravljenjem, ob svetovnem mesecu boja proti raku dojk sporoča Zbornica – Zveza. Zelo agresivno zdravljenje povzroča širok razpon akutnih, poznih ter kroničnih neželenih učinkov. Kakovost življenja in z njim povezano spolno zdravje postajata vse pomembnejša za ženske z rakom dojk po zaključenem onkološkem zdravljenju.

»Spolno in reproduktivno zdravje je zelo osebno, intimno področje, zato so ženske z rakom dojk pogosto zadržane pri iskanju in zahtevanju natančnih informacij. To lahko pomaga razložiti, zakaj se ta vprašanja še vedno ne obravnavajo odprto. Ljudje smo spolna bitja v vseh obdobjih svojega življenja, zato mora biti namen spolne zdravstvene oskrbe izboljšanje življenja in osebnih odnosov in ne samo svetovanje in skrb za spolno prenosljive okužbe,« meni Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi.

Ob soočanju z diagnozo in zdravljenjem je za ženske najpomembnejše vprašanje izida zdravljenja. Vprašanj v povezavi s spolnostjo si v tem obdobju večinoma ne postavljajo oziroma jih odrivajo v podzavest, najpomembnejše je preživetje. Spolnosti v kontekstu spolnega zdravja kot pomembnega dela življenja se začnejo ponovno zavedati po zaključenem zdravljenju.

Pomembnost konkretnih informacij, povezanih s spolnostjo
Diagnoza rak dojk, agresivno zdravljenje in življenje po raku pomeni veliko breme za ženske in njihove družine, partnersko življenje in nenazadnje za družbo. Pomeni lahko finančno breme in krizo, čustveno stisko, prizadeto samopodobo in telesno deformacijo ter stigmo. Pomeni prizadeto spolno zdravje in težave v spolnosti. Za ženske so izredno pomembne konkretne informacije o problemih, ki se lahko pojavijo v spolnosti, kot so izguba želje po spolnosti, doživljanje oziroma nedoživljanje spolne vzburjenosti, orgazma, prizadeta telesna in seksualna samopodoba, prizadeti partnerski odnosi.

»Kljub temu, da med zdravstvenimi delavci narašča razumevanje o pomenu spolnega zdravja za ženske po zaključenem onkološkem zdravljenju, pa v komunikaciji z njimi le redko ali pa skopo spregovorijo o teh temah. O možnih problemih v spolnosti po zaključenem zdravljenju so zato ženske seznanjene največkrat s togimi in nerazumljivimi medicinskimi izrazi. Pravočasne, dosledne in individualno prilagojene informacije, ki upoštevajo njihovo zaskrbljenost, čustvene stiske in strah so pomembne in pomenijo podporo, da lahko zopet prevzamejo nadzor nad svojim življenjem,« je prepričana Isteničeva.

Številne ženske si kljub vplivom neželenih učinkov zdravljenja želijo imeti spolne odnose s partnerjem, a se jih bojijo in jih zaradi različnih vzrokov odklanjajo. Zato potrebujejo spodbudo in priložnost, da spregovorijo o kompleksnosti svojih doživljanj in izkušenj. Mnoge med njimi se počutijo nesproščeno in jim je zaradi intimne narave problemov nerodno o tem spregovoriti z zdravnikom ali medicinsko sestro. Ugotovitve[1] kažejo, da kljub ozaveščenosti o spolnih problemih žensk z rakom tudi zdravniki in medicinske sestre redko sprožajo pogovore o spolnosti. Razlogi, zakaj o tem ne razpravljajo, so lahko zadrega pa tudi pomanjkanje časa, znanja in izkušenj.

Izobraževanje za pridobitev dodatnih specialnih znanj
Raziskave[2] kažejo, da kar dve tretjini medicinskih sester menita, da je svetovanje in informiranje žensk o spolnem zdravju in funkcioniranju po zaključenem zdravljenju tudi v domeni medicinskih sester in ni le dolžnost zdravnikov. Vendar le 58 odstotkov medicinskih sester takšno svetovanje dejansko izvaja kljub prepričanju, da je to del holistične zdravstvene nege. Pomanjkanje znanja in izkušenj ter strah pred zadrego omejujejo medicinske sestre, da bi pogosteje in bolj poglobljeno spregovorile z ženskami o spolnosti po zaključenem zdravljenju raka. Izobraževanje medicinskih sester, s katerim bi pridobile dodatna znanja o učinkovitih in uspešnih postopkih za pogovore o spolnosti in normalizaciji težav, o najpogostejših potrebah po zaključenem zdravljenju, željah po pomoči in potencialnih ovirah, je zato nujno.

»Čeprav bi morali imeti vsi člani zdravstvenega tima osnovno znanje o obvladovanju simptomov in strategijah za izboljšanje spolne funkcije in zadovoljstva žensk, bi zagotavljanje naprednega usposabljanja medicinskim sestram, ki bi bile odgovorne za ocenjevanje in obravnavanje problemov spolnega življenja žensk, preživelih po raku, pomagalo zagotoviti kakovost in kontinuiteto oskrbe,« je še prepričana Ana Istenič.

Da bi zagotovile večjo kakovost oskrbe v smislu uspešnejše rehabilitacije žensk z rakom dojk, bi morale medicinske sestre pridobiti dodatna specialna znanja o učinkovitih in uspešnih postopkih za pogovore o spolnosti in normalizaciji težav, o najpogostejših potrebah po zaključenem zdravljenju, željah po pomoči in potencialnih ovirah. Za učinkovito odkrivanje problemov in načrtovanje intervencij se je treba usmeriti v širok nabor potencialnih težav. Kljub uspešnemu delu podpornih skupin, ki bolnikom z rakom prinašajo psihološko podporo, zmanjšujejo občutke osamljenosti, izoliranosti ali obsojanja, je na nacionalni ravni nujno treba zagotoviti tudi izvajanje rehabilitacijskih ukrepov od začetka zdravljenja do konca življenja.

[1] Del Pup, L., Villa, P., Amar, I.D., Bottoni, C. & Scambia, G., 2019. Approach to sexual dysfunction in women with cancer. International Journal of Gynecologic Cancer, 29(3), pp. 630–634; in Bräutigam, E., Schratter-Sehn, A., Kottme, A., Bitzer, J., Teleky, B., Ucsnik, L., 2020. Do radiation oncologists talk about sexual health and dysfunction with their cancer patients? Results of the igls-vienna-sexmed-survey. Original Research Article. Clinical and Translational Radiation Oncology, 21, pp. 120–126.
________________________________________
[2] Julien, J. O., Thom, B. & Kline, N. E., 2010. Identification of Barriers to Sexual Health Assessment in Oncology Nursing Practice. Oncology nursing forum, 37(3), pp. 186–190; in Mahmoud, Z. M. & Fawaz, M. A., 2015. Nurse’s Perception of Barriers Toward Discussing Female Sexual Issues. Medical Journal of Cairo University, 2 (83), pp. 221–230; in Evcili, F. & Demirel, G., 2018. Patient’s Sexual Health and Nursing: A Neglected Area. International Journal of Caring Sciences, 11(2), pp. 1282–1288.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si