Poziv Zbornice – Zveze in sindikatov s področja zdravstvene nege Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje

Poziv Zbornice – Zveze in sindikatov s področja zdravstvene nege Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) kot krovna strokovna organizacija in spodaj podpisani sindikati s področja zdravstvene nege pristojne že vrsto let opozarjamo na veliko kadrovsko podhranjenost, na neprimerne delovne pogoje in nedostojno nizko plačilo za odgovorno delo, ki ga opravljajo izvajalci zdravstvene in babiške nege. S pomanjkanjem kadra se soočamo tako na vseh ravneh zdravstvenega varstva kot v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih, zaradi trenutnih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, pa je to pomanjkanje še bolj izrazito in zahteva vaše takojšnje ukrepanje. Če strukturnih sprememb ne bo, državljani ne bodo deležni zdravstvene oskrbe, kakršno si zaslužijo.

Trenutno stanje odraža pomanjkanje tako vizije in načrtovanja kadra zdravstvene nege kot tudi, po našem mnenju, dosedanjega načrtnega zanemarjanja financiranja področja. Zdravstvena nega je za dobrobit pacienta in uspešno delovanje vsakega zdravstvenega sistema nujno potrebna, zato je potrebno takojšnje sistemsko ukrepanje. Časa za čakanje in odlašanje ni več, sicer bodo iz poklica odšli še tisti izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki zaenkrat še vztrajajo, mladi pa se za ta plemenit poklic ne bodo odločali. Brez medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev pa zdravstvenega varstva ni mogoče zagotavljati.

Zbornica – Zveza in pristojni sindikati smo vam pri iskanju rešitev že večkrat ponudili svojo pomoč, a doslej žal nismo prejeli odgovora, stanje pa se ni niti malo izboljšalo. Pričakujemo vaše čimprejšnje povabilo na sestanek, na katerem bomo skupaj poiskali rešitve za ureditev nevzdržnih razmer na področju zdravstvene nege.

S prijaznimi pozdravi,

Za Zbornico – Zvezo:
Monika Ažman, predsednica

Za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije:
Slavica Mencingar, predsednica

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Za Florence sindikat medicinskih sester – Pergam:
Miha Benet, predsednik

Za Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam:
Jakob Počivavšek, predsednik

Za Sindikat kliničnega centra Ljubljana in za Sindikate v zdravstvu Slovenije PERGAM:
Vladimir Lazić, predsednik

Za Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije:
Aleksander Jus, predsednik