Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege

Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege

Ljubljana, 25. marec 2019 – Na redni 32. skupščini Zbornice – Zveze so poslanci pozvali k ohranitvi avtonomije in razvoja stroke ter dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Nespoštovanje in neupoštevanje dokumenta Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki ga je pripravilo več kot 30 strokovnjakov zdravstvene nege in je pripravljen v skladu z določili novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki pristojnost priprave dokumenta nalaga stroki, Zbornica – Zveza razume kot grob poseg v avtonomijo stroke zdravstvene nege in poskus administrativnega urejanja strokovnih vprašanj z namenom zagotavljanja ekonomske vzdržnosti v zdravstveni negi v breme pacientov in izvajalcev zdravstvene nege.

»Ministrstvo za zdravje zdravstveno nego presoja samo skozi stroške in ne upošteva strokovnih usmeritev, ki temeljijo na spremenjenih potrebah pacientov po strokovni in kakovostni zdravstveni obravnavi, ki je ni mogoče zagotavljati brez upoštevanja razvoja stroke zdravstvene nege in reguliranega poklica medicinske sestre,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Poleg tega dokument, ki ga je pripravila stroka, odpravlja krivice, storjene tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester, čeprav za to nimajo ustrezne univerzitetne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje in več kot 20-letne izkušnje.«

Strokovni dokument kompetenc in poklicnih aktivnosti, ki ga je več kot eno leto pripravljalo prek 30 strokovnjakov z različnih ožjih strokovnih področij, iz kliničnih okolij in izobraževalnih zavodov, je potrdil in sprejel Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego. Sprejem dokumenta je priporočil tudi Zdravstveni svet RS, najvišji ministrski strokovni in posvetovalni organ, a ga minister kljub temu ni sprejel.

Zbornica – Zveza zagovarja razvoj sodobne in na dokazih temelječe zdravstvene nege, ki bo osredotočena na potrebe pacienta, družine in širše skupnosti. Opozarja tudi, da brez dokumenta kompetenc in poklicnih aktivnosti ni podlage za kadrovske standarde in normative, ki morajo biti skladno s stavkovnim sporazumom, sklenjenim s sindikati s področja zdravstvene nege 3. decembra 2018, sprejeti do 30. septembra 2019.

»Zdravstvena politika mora upoštevati stroko zdravstvene nege pri odločanju o strokovnih vprašanjih in se zavedati pomena in vloge medicinskih sester ter drugih izvajalcev zdravstvene nege v sistemu zdravstvenega varstva. Odločitve, ki jih medicinske sestre dnevno sprejemamo v praksi, pomenijo razliko v uspešnosti in učinkovitosti celotnega sistema ter ključno vplivajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacientov,« je zaključila Ažmanova.