Poziv za oddajo vlog za podelitev licence za izvajalce iz prve skupine po 38. členu ZZDej-K