Ponovno obvestilo Zbornice – Zveze o poteku roka za podelitev licence za strokovno področje iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K

Spoštovani,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) je izvajalce zdravstvene dejavnosti z dopisom št. 616-3/23-2 z dne 31. 1. 2023 že obvestila, da se rok za podelitev licence za strokovno področje za večino zdravstvenih tehnikov in tehnikov zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu izvajalci) iz drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17, 73/19, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, v nadaljnjem besedilu ZZDej-K) izteče julija oziroma avgusta 2023, se pravi v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Pogoj za podelitev licence za strokovno področje je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.

Obveščamo vas, da so do julija oziroma avgusta 2023 razpisani samo še trije termini, in sicer 13. aprila, 18. maja in 15. junija.

Zbornica – Zveza bo razpisala še nekatere dodatne termine, vendar preizkusi ne bodo več potekali vsak mesec, k preizkusu pa bodo lahko pristopili samo tisti kandidati, ki jim rok za podelitev licence še ni potekel.

Izvajalci, ki se jim rok za podelitev licence za strokovno področje izteče julija oziroma avgusta 2023, k preizkusu strokovne usposobljenosti po poteku roka ne bodo mogli pristopiti. Ker je rok za podelitev licence za strokovno področje določen z zakonom, navedenega roka Zbornica – Zveza ne more podaljšati, tudi če izvajalec zaradi objektivnih razlogov ne more pristopiti k preizkusu strokovne usposobljenosti.

Zbornica – Zveza je z dopisom št. 941-1/23-5 z dne 2. 3. 2023 Ministrstvu za zdravje ponovno predlagala podaljšanje roka za podelitev licence za strokovno področje, vendar je ministrstvo v preteklosti menilo, da podaljšanje roka ni nujno ter je zavrnilo pobudo. Zbornica – Zveza ni seznanjena, da bi ministrstvo načrtovalo podaljšanje navedenega roka ter možnost podaljšanja ocenjuje kot malo verjetno.

Vse izvajalce zdravstvene dejavnosti in odgovorne prosimo, da tehnike zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K, ki jim licenca za strokovno področje še ni podeljena, pozovejo, da pravočasno pristopijo k preizkusu strokovne usposobljenosti. Prav tako prosimo vse kandidate, da pravočasno pristopijo k preizkusu in tako pridobijo licenco za strokovno področje.

Zbornica – Zveza