Pomen komunikacije v kriznih razmerah COVID – 19

Vodstva zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov

Pomen komunikacije v kriznih razmerah v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih

Spoštovani,
na vas se obračamo s pozivom k etičnemu in profesionalnemu ravnanju ob spopadanju s kriznimi razmerami v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.
Vodstvo Zbornice – Zveze je v zadnjih dneh namreč prejelo več informacij, tudi na novo vzpostavljenem telefonu za podporo članom, da v težkem položaju kriznega vodenja prihaja tudi do neustrezne komunikacije s podrejenimi, povečevanja nezaupanja zaposlenih do odločitev vodstva in etično vprašljivih odločitev.
Zavedamo se, da odgovorni v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih v težkih razmerah širjenja epidemije ob požrtvovalnem delu zaposlenih zagotavljate strokovno in varno zdravstveno oskrbo. Kljub temu pa želimo vodstva zavodov opozoriti, da je tudi v kriznih razmerah izjemno pomembno, kako se sprejemajo odločitve, kako se komunicira s podrejenimi ter kako se zagotavlja nemoteno delovanje delovnih procesov.

Poudarjamo nujnost:

  • transparentnega odločanja in jasnih kriterijev razporejanja na delovne zadolžitve;
  • da odločitve, četudi zelo urgentne, vendarle tudi utemeljite, ker je v kritičnih razmerah potreba po informacijah in argumentiranju odločitev pri zaposlenih zelo povečana;
  • da pri odločanju nihče ne izhaja le iz pozicije moči in pristojnosti, temveč se upošteva, da posledice odločitev v kriznih razmerah neposredno zadevajo zdravje podrejenih in povečujejo njihovo ogroženost;
  • zato imajo zaposleni pravico, da so slišani, da so del procesa odločanja, če to razmere dopuščajo, in da se jim odločitve ter ukrepi natančno in jasno pojasnijo;
  • da se pri razporejanju na ogrožajoča delovna mesta upoštevajo le strokovni kriteriji ter načelo pravičnosti; na razporeditev zaposlenih ne smejo vplivati kakršne koli osebne preference, pretekli (dobri ali slabi) odnosi, prijateljstva, zamere ipd. Podrejeni nikakor ne smejo dobiti občutka, da so neenako obravnavani, ker to vodi v nezaupanje, upadanje motivacije in pripadnosti ter izgube kredibilnosti vodstva;
  • da se za vse zaposlene, ki so na »prvi liniji« ogroženosti, zagotavlja enaka zaščitna oprema, da tu ni diskriminacije, privilegijev, »bolj pomembnih« oseb ali poklicev ipd. Enako kakovostna zaščita za najbolj izpostavljene zdravstvene delavce je temeljni etični minimum, ki zagotavlja, da tudi v kritičnih razmerah ohranjamo humanost, pravičnost in profesionalnost.

S preglednim delovanjem, konstruktivno komunikacijo in etičnim vodenjem lažje preprečujemo konflikte in agresivnost ter strah med zaposlenimi, ki so zaradi težkih razmer negotovi, v stresu in se počutijo ogroženi. Hkrati preprečujemo tudi umikanje kolegic in kolegov na bolniški dopust. Predvsem pa s tem zagotavljamo delovni proces, ki je že zaradi kriznih razmer zelo otežen.

Vsem skupaj in vsakemu posebej se iskreno zahvaljujemo in izrekamo spoštovanje za vso požrtvovalnost, iznajdljivost in solidarnost, ki jo v teh izjemnih razmerah izkazujete za skupno dobro vseh nas.

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze