Pobuda Zbornice – Zveze za povečanje vpisnih mest Zdravstvena nega in Babištvo ter Analiza razmer na trgu dela in predlogi politik ter ukrepov kadrovske strategije