Pobuda sindikalnih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva ter Zbornice – Zveze za odpravo 17. člena PKP 7

Pobuda sindikalnih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva ter Zbornice – Zveze za odpravo 17. člena PKP 7

Sindikalne organizacije s področja zdravstva in socialnega varstva ter Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) ne podpiramo in nasprotujemo 17. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) ali t.i. sedmega protikoronskega zakona, ki posega in spreminja določila 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19, ZZDejK) in izenačuje pravni položaj t. i. srednjih medicinskih sester, ki so jim bile priznane kompetence in pristojnosti diplomiranih medicinskih sester na strokovnih področjih, kjer so omenjene kompetence izvajale in pravni položaj diplomiranih medicinskih sester s pridobljeno visoko strokovno izobrazbo, katere študijski program ustreza zahtevam evropskih sektorskih direktiv.

Sindikalne organizacije in stroka zdravstvene nege so soglasno podprli priznavanje kompetenc na podlagi 38. člena ZZDej-K, saj je zakon omogočil srednjim medicinskim sestram, da nadaljujejo z izvajanjem kompetenc diplomirane medicinske sestre, ki so jih pridobile z dolgoletnim preseganjem kompetenc, vzpostavljal je pravno varnost izvajalcem, ustrezno plačilo za opravljeno delo, izvajalcem omogočal pridobitev licence za strokovno področje, kjer so jim omenjene kompetence priznane.

Z nedomišljenim, neusklajenim in škodljivim določilom 17. člena PKP 7, ki je v nasprotju z drugimi določili Zakona o zdravstveni dejavnosti in v popolnem nasprotju z namenom in cilji 38. člena ZZDej-K ter z dosedanjimi stališči Ministrstva za zdravje o posebni licenci za strokovna področja, se omenjena problematika znova odpira.

Namesto, da bi politika sledila predlogu sindikalnih organizacij in Zbornice – Zveze ter z določilom v interventnem zakonu omogočila priznavanje kompetenc tudi tistim izvajalcem, ki jim je manjkalo nekaj mesecev za izpolnitev zakonskih pogojev za priznavanje kompetenc, imajo znanja ter so strokovno usposobljeni za njihovo izvajanje in kompetence še vedno presegajo, sedaj izenačuje kompetence pridobljene z delom s pridobljeno izobrazbo nosilcev zdravstvene nege.

Izvajalci, ki so jim bile kompetence priznane, so sklenili pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre na podlagi zagotovil in pojasnil, da lahko nadaljujejo z izvajanjem kompetenc in aktivnosti diplomirane medicinske sestre, ki so jih že zdaj izvajali.

Zakonodajne spremembe pri izvajalcih, ki so jim priznane kompetence, vzbujajo bojazen in strah, da bodo »prisiljeni« izvajati tudi vse druge kompetence diplomirane medicinske sestre, za katere nimajo izkušenj, strokovne usposobljenosti in ne pridobljene izobrazbe.

Odgovorni na področju zdravstvene nege pa so že izrazili bojazen, da bodo izvajalci zapuščali delovna mesta, kjer imajo dolgoletne izkušnje in znanja (npr. enote intenzivne terapije in intenzivne nege) ter se zaposlovali na drugih delovnih mestih diplomiranih medicinskih sester, za katera nimajo znanj in ne formalne izobrazbe, kompetenc z delom na drugem delovnem mestu pa niso mogli pridobiti. Vzpostavlja se tudi vprašanje vseh tistih diplomiranih medicinskih sester, ki se izobraževale ob delu ter plačevale visoke šolnine za izredni študij.

Poleg tega je glede na kompleksnost in zahtevnost reguliranega poklica diplomirana medicinska sestra popolnoma nesprejemljivo enačenje priznavanje kompetenc na posameznih strokovnih področjih ter priznavanje visokošolske izobrazbe zdravstvene nege prve stopnje, kar izkazuje tudi odnos do dejavnosti zdravstvene nege in poklicnih skupin, saj bi bilo takšno enačenje kompetenc in izobrazbe pri drugih reguliranih poklicnih skupinah nepredstavljivo.

Sindikalne organizacije in Zbornica – Zveza pričakujemo odpravo 17. člena PKP 7 in posredujemo pobudo za podaljšanje roka, v katerem morajo izvajalci iz tretjega odstavka 38. člena ZZDej-K pridobiti izobrazbo diplomirane medicinske sestre. Rok za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre se večinoma izteče sredi leta 2025, zaradi vključenosti izvajalcev v izvajanje vseh ukrepov širjenja in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, pa se izvajalci v letu 2020 in 2021 niso mogli in se ne morejo izobraževati ob delu.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Slavica Mencingar l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Aleksander Jus l. r.

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam
Miha Benet l. r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Jakob Počivavšek l. r.

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana
Vladimir Lazić l. r.

Zbornica − Zveza
Monika Ažman l. r.