Organiziramo delavnico slovenskega jezika

Priprave na preizkus slovenskega jezika

3. 4. 2024 bo na Zbornici – Zvezi potekala enodnevna delavnica »Priprava na pisni preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za izvajalce zdravstvene in babiške nege«.

Udeležba na delavnici ni obvezna in ni pogoj za pristop k preizkusu slovenskega strokovnega jezika.

Na delavnici bodo udeleženci seznanjeni z obravnavo osnovnih glagolov v pretekliku, sedanjiku in prihodnjiku, tvorbi krajših in enostavnejših povedi v pisni obliki, besedilnih vrst in krajših besedil (opis, predstavitev, navodilo, krajše poročilo), osnovnimi pravopisnimi pravili in vajami in primeri, ki temeljijo na izpitnih temah in konkretnih primerih.

Maksimalno število udeležencev je 12. V primeru, da bo prijavljenih več udeležencev, bo Zbornica – Zveza prejemala prijave po vrstnem redu do zasedenosti prostih mest. Cena delavnice je 150 €. Če stroške udeležbe krije delodajalec, je prijavi potrebno priložiti izjavo delodajalca o kritju stroškov delavnice.
Vse informacije o delavnici in izjava delodajalca o kritju stroškov so v spodnjih priponkah.