Obvestilo za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike, ki so opravljali strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz področja zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja 3 in več let nazaj

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
e –naslov: vrabic.maja@gmail.com
spletni naslov: https://www.sekcija-reha-zn.org/

 

OBVESTILO za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike, ki so opravljali strokovno izobraževanje za pridobitev SPECIALNIH ZNANJ IZ PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z MOTNJAMI URINIRANJA 3 in VEČ LET NAZAJ!

Spoštovani.

V letu 2024 (predvidoma v mesecu maju ali juniju) bo organizirano enodnevno strokovno izobraževanje v namen obnovitve in s tem podaljšanje veljavnosti pridobljenih specialnih znanj iz področja Zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja.

Ob prejšnjih strokovnih izobraževanjih iz omenjene teme še ni bilo potrebno določiti veljavnosti omenjenih specialnih znanj. Od leta 2022 pa je po navodilu Zbornice – Zveze določena veljavnost le-teh, in sicer (zaenkrat) 7 let, v prihodnje pričakujemo, da se bo ta doba veljavnosti zmanjšala.

Zato naprošam vse, ki spadate v skupino s potečenimi potrdili oz. vse tiste, ki vam kmalu potečejo, da se udeležite obnovitvenega enodnevnega strokovnega srečanja.

Program je še v delu, sestavljen bo iz teoretičnega dela in učnih delavnic, lokacija bo znana, ko bo znan tudi točen termin in bo program dokončno sestavljen.

Vljudno naprošam vse, da spremljate obvestila na spletni strani Z-Z, v Utripu in spletni strani naše Sekcije.

Predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
E – mail: vrabic.maja@gmail.com oz. sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si