Obvestilo Zbornice – Zveze o poteku roka za podelitev licence za strokovno področje iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K

Zbornica – Zveza izvajalce zdravstvene dejavnosti in zdravstvene tehnike ter tehnike zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K obvešča, da se rok za podelitev licence za strokovno področje za večino izvajalcev izteče julija oziroma avgusta 2023, se pravi v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Pogoj za podelitev licence za strokovno področje je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi. V priponki objavljamo obvestilo, ki smo ga posredovali javnim zdravstvenim zavodom in javnim socialnovarstvenim zavodom.

Zbornica – Zveza