Obvestilo Zbornice – Zveze glede podaljšanja licenc

Obvestilo Zbornice – Zveze

Zbornica – Zveza o vključitvi oziroma dodatnem vpoklicu upokojenih diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic v ponovno izvajanje zdravstvene dejavnosti pojasnjuje, da diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice lahko samostojno izvajajo zdravstveno oziroma babiško nego, če so vpisane v register in jim je bila podeljena licenca.

Zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in uveljavitve Odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji strokovno izpopolnjevanje izvajalcev zdravstvene in babiške nege ni mogoče, prav tako Zbornica – Zveza ne more izvajati preizkusov strokovne usposobljenosti (licenčni izpit) za izvajalce, ki jim je potekla licenca.

Vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice, ki so vpisane v register, čeprav jim je licenca potekla, tako izpolnjujejo pogoje za samostojno opravljanje dela, saj zaradi poteka licence niso bile izbrisane iz registra.

Tehniki zdravstvene nege in bolničarji-negovalci za samostojno delo ne potrebujejo licence in zadostuje vpis v register.

Zbornica – Zveza bo zaradi nezmožnosti strokovnega izpopolnjevanja vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki jim poteče licenca in ne izpolnjujejo pogojev njenega podaljšanja, licenco podaljšala za 12 mesecev brez določitve obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze