Obvestilo organizatorjem in posameznikom o roku za vložitev vloge za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj v zdravstveni in babiški negi

Obvestilo organizatorjem in posameznikom o roku za vložitev vloge za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj v zdravstveni in babiški negi

Organizatorje strokovnih izpopolnjevanj obveščamo, da v skladu s 23. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege organizator naslovi vlogo za priznanje strokovnega izpopolnjevanja in oceno programa ter dodelitev licenčnih točk najmanj trideset (30) dni pred začetkom strokovnega izpopolnjevanja.

Izvajalec zdravstvene ali babiške nege lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju, ki ga organizira nepooblaščeni organizator (npr. organizator ne odda vloge za oceno programa in dodelitev licenčnih točk, strokovna izpopolnjevanja iz tujine, avtorstvo prispev-kov, knjig, poglavij, recenzije) v roku devetdeset (90) dni po zaključenem strokovnem izpopolnjevanju.

Vloga za priznanje licenčnih točk se posreduje komisiji, skupaj z zahtevanimi dokazili, na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze.

OB JPOOP 03 01 VLOGA ZA DODELITEV LICENČNIH TOČK ORGANIZATORJU IZPOPOLNJEVANJA

Ker je v zadnjem času v porastu število vlog, ki so bile na Zbornico – Zvezo vložene prepozno, vas vljudno prosimo za dosledno upoštevanje predpisanih rokov.

Komisija si pridružuje pravico, da prepozno prispelih vlog ne bo obravnavala.

Komisija za licenčno vrednotenje