Obvestilo o stroških licenčnega vrednotenja vloge organizatorja strokovnega izobraževanja oziroma strokovnega izpopolnjevanja

Spoštovani,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) v skladu s Pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21, v nadaljnjem besedilu pravilnik) za licenčno vrednotenje vseh strokovnih izobraževanj s predvideno kotizacijo ali brez nje organizatorju izobraževanja od 1. 3. 2024 obračuna stroške upravno-strokovnega dela v višini 27,00 evra.

Pravilnik, ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, v petem odstavku 29. člena določa, da stroške dela Zbornice – Zveze o oceni ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitvijo števila licenčnih točk plača organizator ali izvajalec. Pravilnik stroške v zvezi z oceno ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitvijo števila licenčnih točk določa za vsa strokovna izobraževanja oziroma strokovna izpopolnjevanja.

Prej veljavni Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16, 62/16 in 152/20) je stroške v zvezi z oceno ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitvijo števila licenčnih točk določal samo za strokovna izobraževanja oziroma strokovna izpopolnjevanja s predvideno kotizacijo.

Ker se stroški licenčnega vrednotenja ustreznosti programa strokovnega izobraževanja ne financirajo iz sredstev javnega pooblastila, Zbornica – Zveza pa se srečuje z vedno večjim številom vlog za licenčno vrednotenje organizatorjev strokovnih izobraževanj, ki jih Zbornica – Zveza doslej ni obračunavala, v skladu s petim odstavkom 29. člena pravilnika od 1. 3. 2024 obračunava stroške licenčnega vrednotenja in določitve licenčnih točk za vsa strokovna izobraževanja s predvideno kotizacijo ali brez nje v višini 27,00 evra.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze