Obvestilo o podeljevanju licenc za strokovna področja 38. člen ZZDej-K, 25.11.2021