NUJNO SPOROČILO IZ MZ ZA SOCIALNE ZAVODE

SPOROČILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE ZA SOCIALNE ZAVODE

V vseh socialnovarstvenih zavodih, tudi tistih, ki se še ne soočajo z epidemiološko situacijo, povezano s COVID-19, je potrebna uporaba kirurških mask, pri izvedbi vseh aktivnosti, ki se izvajajo neposredno za uporabnike (umivanje, oblačenje, hranjenje, delitev zdravil, itd).

Za delo pri uporabnikih s sumom oziroma uporabniki, pozitivnimi na COVID-19, se uporablja osebna varovalna oprema skladno s scenarijem 2 dokumenta Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov, dostopnega na:

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-19 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov