Nov podpredsednik Zbornice – Zveze postal Janez Kramar

Nov podpredsednik Zbornice – Zveze postal Janez Kramar

Na 34. redni volilni skupščini Zbornice – Zveze je bil za podpredsednika Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2021–2025 izvoljen mag. Janez Kramar, ki je doslej pri Zbornici – Zvezi opravljal funkcijo koordinatorja dejavnosti regijskih strokovnih društev, sicer pa je vodja Reševalne postaje UKC Ljubljana. Za mandatno obdobje 2021–2025 so bili izvoljeni tudi člani nadzornega odbora. Tega bodo pod vodstvom Boštjana Viherja sestavljali še Miha Okrožnik, Boja Pahor, Tanja Pristavec in Sabina Vihtelič. Na skupščini so poslanci sprejeli tudi poročili o delu in finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2020 ter program dela in finančni načrt za letošnje leto.

Letopis 2020

Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2020