Neprimerno obiskovanje porodnic in novorojenčkov s strani politikov ob novoletnih praznikih

Neprimerno obiskovanje porodnic in novorojenčkov s strani politikov ob novoletnih praznikih

Ljubljana, 28. november 2019 – V okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki jih obeležujemo od 25. novembra do 10. decembra, je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje pod okriljem Zbornice – Zveze, pripravila okroglo mizo z naslovom Obiski politikov ob novoletnih praznikih po slovenskih porodnišnicah. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da gre pri obiskih porodnic in novorojenčkov  s strani politikov za neprimerno prakso, za nepotreben populizem politikov, za motenje zasebnosti ter kršenje pravic pacientov (tako matere kot novorojenčka) in zaposlenih.

Udeleženci okrogle mize so v multidisciplinarni razpravi vsak s svojega strokovnega zornega kota – s stališča babiške in zdravstvene nege, medicine, družboslovja in družinske psihoterapije – opozorili na različne vidike te vsakoletne in vedno bolj pogoste prakse obiskovanja porodnic in novorojenčkov na novoletni dan s strani politikov, županov, predsednika države idr. Čeprav gre za prijazno, dobronamerno ter v javnosti in medijih praviloma všečno gesto, ima ta tudi številne sporne vidike, je bilo poudarjeno na okrogli mizi

Strokovni argumenti proti obiskovanju porodnic in novorojenčkov so v prvi vrsti higienski (večja možnost okužb, zlasti obolenj dihal in gripe v zimskem času), ki se z vstopom večjega števila oseb (politikov, njihovih varnostnikov, fotografov, novinarjev, celotnega vodstva zavoda in drugih) v bližino oziroma bolniško sobo porodnice in otroka, včasih pa celo v porodno sobo, še dodatno povečajo. Porodnišnice praviloma omejujejo obiske porodnice in novorojenčka na zgolj najožje družinske člane, pri obiskih politikov pa se teh omejitev in pravil ne spoštuje.

Proti takšnim obiskom govorijo tudi psihološko-socialni argumenti, saj gre za vdor v intimo in zasebnost matere in otroka, ki zmoti potreben mir, navajanje na sožitje in tudi dojenje. Gre za obdobje, ko sta oba – tako mati kot otrok – najbolj ranljiva.

»Porodnica zagotovo formalno privoli v visoki obisk, a je ta privolitev lahko sporna, saj v hierarhiji zdravstvenega zavoda in v luči svoje poporodne ranljivosti, predstavlja najšibkejši člen. Zato je prostovoljnost njene izbire obiska politika, fotografiranja, dajanja izjav itd. lahko upravičeno postavljena pod vprašaj. Še toliko bolj pa to velja za novorojenčka, ki nima nikakršne možnosti lastne opredelitve do takšnih posegov v svojo intimo in življenje,« je ob tem povedala Irena Špela Cvetežar, predsednica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi.

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi poziva vodstva porodnišnic ter izvajalce zdravstvenega varstva – tako babice in medicinske sestre kot zdravnike, zlasti specialiste porodništva in ginekologije – k nujnosti drugačnega odnosa do opisanega problema ter k sprejetju ustreznih strokovnih pravil in pravil zavodov. Hkrati delovna skupina poziva splošno javnost in medije, s tem pa tudi politike, župane in druge, da razmislijo o spornih vidikih opisane prakse, saj je dolžnost stroke skrbeti za strokovnost, etičnost, zasebnost, dostojanstvo in psihofizično dobro počutje mater in otrok.