Navodila MZ o dodatnih prevedbah TZN

Navodila Ministrstva za zdravje

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti glede dodatnih premestitev tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester. Vodstva zavodov, ki tehnikom zdravstvene nege, ki so skladno z določbami ZZDej-K izpolnjevali vse pogoje za prerazporeditev na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, niso ponudila v podpis pogodbe za to delovno mesto oziroma pogodbe o izobraževanju, lahko to storijo do 31. 12. 2019.

Več informacij tukaj
Navodila MZ o dodatnih prevedbah TZN